Geld lenen kost geld
persoonlijke lening online

Achtergestelde lening Achtergestelde lening

Achtergestelde lening

Geld lenen

Advertenties Advertenties

Achtergestelde leningAchtergestelde lening


De achtergestelde lening is een kredietvorm waarbij de schuldeiser in het geval van een faillissement van een schuldenaar worden achtergesteld: dit wil eigenlijk het volgende zeggen eventuele een  achtergestelde schuldeiser komt dan in het faillissement terecht en in de volgorde van andere schuldeisers dus ook eventueel achter de eventuele concurrente  , de gewone schuldeisers.

Door deze speciale voorwaarden loopt de schuldeiser een verhoogt risico. Het risico zit in feit dat hij zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te risico te compenseren wordt er vaak een hoger rentepercentage gerekend. Over de ontvangen rente hoeft de geldverstrekker van de lening geen belasting te betalen aan de fiscus.

De achtergestelde leningen worden in de praktijk uitsluitend verstrekt door uitsluitend ondernemingen. Door deze aard van de achtergestelde lening kan deze in sommige gevallen bij het eigen vermogen gerekend worden. De kredietverstrekkers van achtergestelde leningen zijn vaak het beheersbedrijf van de onderneming of een grote bank , deze kan het risico inschatten.

De achtergestelde lening is een kredietvorm waarbij een kredietgever pas als allerlaatste zijn geldleningen kan opeisen, vandaar deze naam de achtergestelde lening.
Een achtergestelde lening heeft vaak een hoger rentepercentage dit komt door het feit dat deze vorm van geld lenen een hoger risico met zich mee brengt dan een normaal krediet. De lening draagt een voorvoegsel "achtergesteld" dit omdat de lening pas als laatste wordt opgeŽist in geval van een faillissement of schuldsanering.

Eerst worden dus alle andere schuldeisers betaald bijvoorbeeld zoals de Belastingdienst, banken en leveranciers en pas in de laatste stadium zal de desbetreffende kredietverstrekker van de achtergestelde lening worden afbetaald.

Achtergestelde geldleningen worden alleen verstrekt aan ondernemingen. Deze leningen worden verstrekt door andere zakelijke partners of belanghebbenden.

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de leningverstrekker het meeste risico loopt. De achtergestelde lening wordt in de praktijk enkel aan bedrijven aangeboden.

Deze vorm van lenen gebeurt enkel alleen wanneer een investeerder een zeer groot vertrouwen in een bedrijf heeft. Het is namelijk zo dat er bij een eventueel faillissement van de lener, de schuldenaar zijn geld pas krijgt als alle schuldeisers zijn betaald. Simpelweg komt het er op neer dat u achteraan in de faillissementsrangorde komt te staan.

De rente van een achtergestelde lening is behoorlijk hoog, zoals hier boven al duidelijk gemaakt is, doordat het risico enorm hoog is. Een andere variant is die er wel eens gekozen word is dat de rente afhankelijk is van de behaalde winst van de kredietverlenende partij.


Goedkope lening aanvragen

Financieel warenhuis

Onderhandse lening Rente achtergestelde lening Leenovereenkomst Kleine lening Lening overeenkomst Achtergestelde leningen Berekening lening Durfkapitaal Achtergestelde lening

disclaimer - privacy statement - links - prospectussen - (c) copyright 2008 - 2017, www.persoonlijkelening.biz - alle rechten voorbehouden.