Geld lenen kost geld
persoonlijke lening oversluiten

BKR BKR

Informatie over het BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel.

Geld lenen

Advertenties Advertenties

BKRBKR


Het BKR zit in Tiel. Deze instantie geregistreerd elke vorm van financieringen. Daarnaast zorg het BKR er ook voor dat wanneer u niet op tijd betaald heeft, hier ook een vermelding van word gemaakt. Dit word gedaan om u zelf te beschermen maar ook andere kredietverstrekkers. Naast het vermelden van financieringen vermeldt het BKR ook telecom contracten en roodstanden. Indien u op deze contracten niet tijdig betaald loopt u het risico   

Het BKR informeert alle aangesloten organisaties oftewel deelnemers over geldleningen die de consumenten hebben afgesloten. Door deze informatie te geven kunnen de deelnemers bij de vraag of het verantwoord is om een nieuw krediet te verstrekken. Het BKR probeert krediet- en betalingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en overkreditering en andere eventuele problematische schuldsituaties te voorkomen.

De bedoeling van het BKR is om te voorkomen dat iemand op  financieel gebied gesproken niet te veel lasten op zich neemt. Dit word gedaan door bedrijven (bijvoorbeeld kredietverleners) die bij het BKR aangesloten zijn, te informeren over de geldleningen die iemand op dat moment heeft lopen of over die  de afgelopen vijf jaar zijn beëindigd. U kunt bijvoorbeeld denken aan banken en/of aanbieders van mobiele telefonie.

Deze informatie zorgt ervoor dat de kredietverstrekkers bij hun afweging of ze wel of geen krediet willen verstrekken. Het BKR probeert te voorkomen dat iemand meer leent dan dat diegene eigenlijk maar kan aflossen.  Zo zorgt het BKR er aan de ene kant ervoor dat het BKR op deze wijze bij het beperken van de financiële risico’s voor kredietverleners. kredietverstrekkers zijn zelfs wettelijk verplicht te informeren naar iemands gegevens zodra deze een krediet aanvraagt. Bij het openen van bijvoorbeeld een betaalrekening mogen deze gegevens ook opgevraagd worden bij het BKR. Al uw persoonlijke gegevens en kredietgegevens staan bij het BKR in Tiel vermeld.  He BKR beschikt over alle consumptieve leningen die in Nederland zijn of worden afgesloten een voorbeeld hiervan is een persoonlijke lening, een betaal nu de helft en over 2 jaar de andere actie.

Als stelregel geldt, dat iemands zijn lening bij BKR bekend moet zijn als die persoon in ieder geval drie maanden over het krediet kan beschikken en het bedrag moet tussen de € 500,00 en € 125.000 ,- liggen. Het moet dus gaan om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betalingsproblemen zijn of waar betalingsproblemen mee zijn geweest. Het BKR beschikt niet over alle informatie met betrekking tot betalingsverplichtingen de huur bijvoorbeeld die iemand betaalt. Een hypotheek komt pas in het BKR wanneer iemand langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet zou hebben betaald. Elke andere betalingsachterstand wordt pas gemeld nadat iemand had moeten betalen gemeld bij BKR. Bijvoorbeeld bij een aflopend krediet gebeurt dit pas na twee maanden.

De gegevens die bekend zijn bij het BKR zijn uitsluitend door de kredietverleners die bij BKR zijn aangesloten in te zien.  Het BKR informeert ook over veranderingen in iemands gegevens. Zo kan iemand die het krediet volledig heeft afgelost of dat er juist een betalingsachterstand is ontstaan. Deze gegevens worden dan bij u geactualiseerd. Op deze manier blijven deze gegevens op deze wijze up to date.

Financieel warenhuis

BKR registratie BKR Tiel BKR persoonlijke lening BKR Persoonlijke lening en BKR BKR toetsing BKR codering

disclaimer - privacy statement - links - prospectussen - (c) copyright 2008 - 2018, www.persoonlijkelening.biz - alle rechten voorbehouden.