Geld lenen kost geld
persoonlijke lening calculator

WOZ krediet WOZ krediet

Meer informatie over een WOZ krediet.

Geld lenen

Advertenties Advertenties

WOZ kredietWOZ krediet


Een WOZ-Krediet is een leenvariant, die lijkt enorm op een doorlopend krediet , het is mogelijk om bij een woz krediet te lenen tot een bepaalde kredietlimiet doorlopend geld op te nemen. Het geld lenen via een WOZ-Krediet heeft overigens voornamelijk voordelen maar zeker niet de nadelen van bijvoorbeeld een 2e Hypotheek. Bij een WOZ krediet komen er andere kosten naar voren dan bij een hypotheek.

Bij het afsluiten van een WOZ krediet word het maximaal gewenste leenbedrag afgesloten en afgesproken.  Vervolgens kunt u zelf bepalen hoeveel, wanneer en waarvoor u het geld gaat gebruiken. De eventuele looptijd staat niet van te voren vast, wel bestaat de mogelijkheid steeds om het reeds afgeloste geld weer op te nemen.

Er zijn meerdere manieren waarop u simpel kunt beschikken over het geld wanneer u een WOZ-Krediet heeft.

De meeste WOZ kredieten zijn te vergelijken met een doorlopend krediet. De enige voorwaarde is echter wel dat u een koophuis moet hebben. Uw huidige WOZ waarde van uw huis word afgezet tegen de hoogte van uw hypotheek en het gewenste leenbedrag vormt een extra zekerheid voor geldverstrekkers waardoor u kunt lenen tegen een lagere rente.

Deze leenvorm wordt meestal gekozen voor een verbouwing aan de woning of wanneer er voor langere tijd een extra bestedingsruimte nodig is. Als er van tevoren niet bekend is wat het  van te voren op te nemen bedrag is. Dan word er een kredietlimiet afgesproken.

Een kredietlimiet word afgesproken op basis van uw inkomen en alle andere financiŽle verplichtingen. Tot het overeengekomen limiet is het aan u vrij om bedragen op te nemen en af te lossen. Rente betaalt u alleen over het openstaande saldo. De hoogte van de door u te betalen rente is afhankelijk bij welke geldverstrekker u het geld leent.

De aflossing is altijd per maand , en vaak ongeacht het opgenomen bedrag, meestal met een vast percentage van de kredietlimiet. Omdat de hoogte van de lening niet van te voren vast staat, kan de duur van de aflossing variŽren u kunt altijd vrij opnemen tot het kredietlimiet. Daarnaast kunt u na een aflossing, of als het limiet nog niet bereikt is opnieuw uw geld opnemen met als mogelijke consequentie dat er een restschuld overblijft.

Het is daarom niet verstandig om een WOZ krediet af te sluiten voor het kopen van roerende zaken met een beperkte levensduur, zoals bijvoorbeeld een auto of een tv. Hiervoor is een persoonlijke lening een meer geschikte kredietvorm

De WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Om de zoveel paar jaar bepaalt elke gemeente de hoogte van alle onroerende goederen de WOZ-waarde.  Deze waarde wordt door de gemeente vaak onder andere gebruikt als een grondslag voor de onroerende zaakbelastingen en ook het rioolrecht. De WOZ-waarde wordt door de meeste geldverstrekkers ook gebruikt voor een WOZ-krediet.

Wanneer u een WOZ-krediet afsluit, hoeft u niet altijd het geld te gebruiken voor uw eigen woning. U hoeft niet naar bijvoorbeeld een notaris en er is ook geen taxatierapport nodig.  Alle voorwaarden zijn verder gelijk als bij elke ander doorlopend krediet, alleen de betalen rente is vaak veel goedkoper.


Goedkope lening aanvragen

Financieel warenhuis

WOZ krediet rente WOZ krediet

disclaimer - privacy statement - links - prospectussen - (c) copyright 2008 - 2018, www.persoonlijkelening.biz - alle rechten voorbehouden.